Plaćeno oglašavanje - Programatičko oglašavanje

Vaš posao je naš VIP.
Mi ne samo postavimo kampanju i zaboravimo na nju. U VIPstaple-u osiguravamo da vaš proračun podržava samo najbolje performantne kampanje. Od kampanja pretraživanja, društvenih mreža i videa do prikaza i programatičkog oglašavanja - vaš će brand dobiti vidljivost koju zaslužuje.

Podržavamo industrije od 2020. godine.

NAŠ PROCES
ISTRAŽIVANJE

Istraživanje tržišta, razvoj profila kupaca, analiza konkurencije.

PLANIRANJE
Pazljivo planiranje prema zajedničkim ciljevima kako bismo POVEZALI SVE TOČKE.
KREATIVNOST
Vaganje opcija, stvaranje uzoraka i kretanje prema finalizaciji.
IZRADA
Proizvodnja i finalizacija za međusobno zadovoljstvo.
Verified by MonsterInsights